Nyheter

2014 StyrelsemöteStyrelse 2017

skickad 23 juni 2015 07:45 av S E Andersson   [ uppdaterad 28 juni 2017 02:22 ]

Tommy Andersson                     Ordförande
Mats Bjarnemar                          Vice ordförande
Assar Klasson                              Kassör
Karin Gustavsson                       Sekreterare
Ulf Ericsson                                  Teknisk rådgivare
Martin Hillenborg                      Suppleant
Thomas Ortstam                         Suppleant
Peter Johannesson                      Suppleant

2015 Styrelsemöte

skickad 26 feb. 2015 06:39 av S E Andersson   [ uppdaterad 26 feb. 2015 06:41 ]

Årets första styrelsemöte hölls i Huskvarna den 31.1.2015
Några utdrag:
Gräsklippning kommer att utföras som under 2014.
Övernattningsrummet har gjorts i ordning. Ett antal möbler återstår att införskaffa.
Den hjärtstartare som är på gång att inköpas, kommer att demonstreras vid de två
första arbetsdagarna.
Den ekonomiska ställningen redovisades av kassören.
Ställningen är god men några avgifter har beslutats korrigeras.
Om någon önskar utföra något arbete under annan tid än gällande arbetsdagar,
skall detta godkännas av någon i styrelsen innan arbetet utförs.
Rensningen av diket mot havet har f.n. ej utförts av kommunen.
Diskussioner pågår mellan föreningen och kommunen.  

2014 Styrelsemöte

skickad 26 jan. 2014 10:03 av S E Andersson   [ uppdaterad 30 aug. 2014 06:51 ]

Styrelsemöte 9 augusti 2014
Några utdrag:
- Uthyrningsrummet kommer fortsättningsvis hyras ut max 3 nätter i rad.
- Uthyrningsrummet planeras renoveras under hösten 2014.
- Hjärtstartaren som beslutades om på föreningsmötet kommer snarast att inköpas.
- Spolning av dräneringssytemet är utförd.

Årets (2014) första styrelsemöte hölls i Huskvarna den 25.1.

Vi har noterat att diverse träd har fallit i skogen mot havet.
En björk hänger (se foton) över vägen mellan stuga 1 och 2. Ingen omedelbar fara verkar förekomma
men kommunen är vidtalad att åtgärda.
Ett antal viktiga datum inför kommande säsong finns under rubriken viktiga meddelanden.

2013 Styrelsemöte

skickad 29 jan. 2013 03:07 av S E Andersson   [ uppdaterad 2 mars 2014 11:26 ]

Årets första styrelsemöte 26/1-13
Styrelsen träffades i Huskvarna Sporthall för årets möte.
Några saker som vi önskar delge är följande.
* Vad vi vet har det inte varit några inbrott i höst occh vinter
* Vattnet släpps på den 23/3-13
* Vattnet stängs 11/10-13
* Dusch och tvättstugan öppnas den 13/4-13 och stängs den 14/9-13
* Första städdagen är den 20/4 med Annica Junehed som städledare
* Andra städdag är den 11/5 med Sven-Erik Andersson som städledare
* Tredje städdag är den 8/6 med Dag Abrahamsson som städledare
* Fjärde städdag är den 13/7 med Thomas Ortstam som städledare
* Förenings-stämman hålls som vanligt i Ladan den 23/6 klockan 10:00
* Tre stugor har fått nya ägare
   Stuga 25 Annelie Kullberg
   Stuga 45 Bröderna Ingemar,Lars,Lennart och Jan Henningsson
   Stuga 75 Bertil & Solveig Adolfsson
   Som vi hjärtligt hälsar välkomna till vårt område.
* Årets festkommitè kommer från stuga 22 till 26 med familjen Annelie Kullberg
   som sammankallande.
* Styrelsen beslutade att vi lägger ut ett par jordhögar till våren där medlemmarna
   kan hämta jord vid behov.
* Tillräckligt många medlemmar har hörsammat styrelsens önskan om en förtida 
   inbetalning av årsavgiften per den 25/1. Vi behöver inte låna några pengar.
* Styrelsen skickar ett varmt tack tillbaka.
* Styrelsen undersöker om vi behöver betala den nya sophämtningsavgiften. 

2012 Styrelsemöte

skickad 21 okt. 2012 12:31 av S E Andersson   [ uppdaterad 17 mars 2013 10:40 av Johan Andersson ]

2012 Års Första Styrelsemöte

Styrelsen träffades i Huskvarna Sporthall för Årets möte. 
Några saker som vi önskar delge er är följande.

 • Vad vi vet har det inte varit några fler inbrott än de vi tidigare rapporterat.
 • Vattnet släpps på den 24/3.
 • Dusch och tvättstugan öppnas den 14/4.
 • Första städdagen är 21/4 med  Dag Abrahamsson som städledare.
 • Stämman hålls som vanlig i Ladan den 24/6 klockan 10:00.
 • Vi har två nya medlemmar på området
  Stuga 46 Gunilla & Tommy Ebbers
  Stuga 49 Matz Gustafsson
  Som vi hjärtlig hälsar välkomna till vårt område.
 • Årets festkommitté kommer från stuga 17 till 21 med familjen Conny Andersson som sammankallande.
 • Styrelsen beslutade att vi skall täcka dikena med en matta med jord ovan som besås med gräs.
 • Nästan 2/3 av medlemmarna hade hörsammat styrelsen önskan om en förtida inbetalning av årsavgiften per den 27/1. 
 • Styrelsen skickar ett varmt  tack tillbaka

1-5 of 5