Nyheter‎ > ‎

2013 Styrelsemöte

skickad 29 jan. 2013 03:07 av S E Andersson   [ uppdaterad 2 mars 2014 11:26 ]
Årets första styrelsemöte 26/1-13
Styrelsen träffades i Huskvarna Sporthall för årets möte.
Några saker som vi önskar delge är följande.
* Vad vi vet har det inte varit några inbrott i höst occh vinter
* Vattnet släpps på den 23/3-13
* Vattnet stängs 11/10-13
* Dusch och tvättstugan öppnas den 13/4-13 och stängs den 14/9-13
* Första städdagen är den 20/4 med Annica Junehed som städledare
* Andra städdag är den 11/5 med Sven-Erik Andersson som städledare
* Tredje städdag är den 8/6 med Dag Abrahamsson som städledare
* Fjärde städdag är den 13/7 med Thomas Ortstam som städledare
* Förenings-stämman hålls som vanligt i Ladan den 23/6 klockan 10:00
* Tre stugor har fått nya ägare
   Stuga 25 Annelie Kullberg
   Stuga 45 Bröderna Ingemar,Lars,Lennart och Jan Henningsson
   Stuga 75 Bertil & Solveig Adolfsson
   Som vi hjärtligt hälsar välkomna till vårt område.
* Årets festkommitè kommer från stuga 22 till 26 med familjen Annelie Kullberg
   som sammankallande.
* Styrelsen beslutade att vi lägger ut ett par jordhögar till våren där medlemmarna
   kan hämta jord vid behov.
* Tillräckligt många medlemmar har hörsammat styrelsens önskan om en förtida 
   inbetalning av årsavgiften per den 25/1. Vi behöver inte låna några pengar.
* Styrelsen skickar ett varmt tack tillbaka.
* Styrelsen undersöker om vi behöver betala den nya sophämtningsavgiften. 

Comments